Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Aλ. Τουρκολιάς : Να περάσει στην πραγματική οικονομία η ρευστότητα

Τις προκλήσεις των επόμενων ετών, τόσο για την οικονομία όσο και για τις τράπεζες ανέλυσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ.Αλέξανδρος Τουρκολιάς, στο πλαίσιο ομιλίας του στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά. Ο κ. Τουρκολιάς σημείωσε ότι οι πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος μετατρέπονται σταδιακά σε οικονομικό αποτέλεσμα αλλά οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές.

Για τον τραπεζικό κλάδο, ο επικεφαλής της ΕΤΕ αναφέρθηκε στο “έτος σταθμό” για τους ελληνικούς πιστωτικούς ομίλους και τόνισε ότι στόχος των τραπεζών είναι “η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών να περάσει στην πραγματική οικονομία και, ιδιαίτερα, στους πιο παραγωγικούς και εξωστρεφείς της τομείς”.


Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του κ. Τουρκολιά:

Τρεις οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προκλήσεις

Πρώτον: Η χώρα να συνεχίσει να εκπληρώνει τις βασικές της δεσμεύσεις,αυξάνοντας την αξιοπιστία της και μεταφέροντας την ευθύνη επίλυσης των όποιων εκκρεμοτήτων στους εταίρους.

Δεύτερον: Η εξυγίανση της οικονομίας, και η μετατροπή της εξυγίανσης σε βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, παραμένει πρωτίστως εθνική υπόθεση.

Όπως είπε "είναι πολύ πιο κρίσιμο και σημαντικό να ολοκληρώσουμε έγκαιρα-τουλάχιστο στη συνείδησή μας και εν συνεχεία στον εθνικό μας διάλογο-το δικό μας «Μνημόνιο». Ένα Μνημόνιο αξιοπιστίας, σταθερότητας,ανταγωνιστικότητας και διαρκούς, μέσω των γενεών, αλληλεγγύης που θα αντικαταστήσει τις τεχνοκρατικές «εντολές». Η εφαρμογή τους τείνει εκ των πραγμάτων να ολοκληρωθεί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τελική λογοδοσία απευθύνεται τελικά, όχι στους δανειστές μας, αλλά στην κοινωνία, στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας. Οι εύκολες λύσεις του παρελθόντος και η επίκληση απρόσωπων εχθρών ή σωτήρων από το εξωτερικό δεν υπάρχουν. Το τίμημα αποκατάστασης της μακροοικονομικής ισορροπίας και αξιοπιστίας είναι πολύ υψηλό και δεν υπάρχουν περιθώρια για παλινδρομήσεις ή δισταγμούς.

Τρίτον: Η εναπομένουσα προσπάθεια και οι προκλήσεις της τελευταίας φάσης για την ολοκλήρωση της μακροοικονομικής προσαρμογής δεν είναι αμελητέες".

Ελληνικός Τραπεζικός Κλάδος και Εθνική Τράπεζα

Ο τραπεζικός κλάδος και η Εθνική Τράπεζα, δεν θα ήταν δυνατό να μείνουν αλώβητοι από τις προκλήσεις και τους κλυδωνισμούς της κρίσης, τόνισε ο κ. Τουρκολιάς. Μέσα σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, συνεπικούρησαν τις προσπάθειες του ελληνικού Δημοσίου για δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απώλεσε περίπου €100 δισ. ιδιωτικών καταθέσεων, από τα μέσα του 2009 έως και τον Ιούνιο του 2012, ενώ παρά την ανάκαμψη από τα μέσα του 2012, η καθαρή απώλεια υπερβαίνει τα €90δισ. για το σύστημα. Η διεύρυνση της καταθετικής βάσης και η αποκατάσταση της αποδοχής, από την ΕΚΤ, των υφιστάμενων τίτλων προς ενεχυρίαση με καλύτερους όρους, επέτρεψαν τον περιορισμό της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης για τις τράπεζες, ήδη από τα τέλη του 2012.

Το 2013 ήταν έτος «σταθμός» για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλά και ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ, με συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στις 3από τις 4 τράπεζες, οι οποίες και κατ’ ουσίαν διατηρούν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. Έτσι, θωρακίζεται το τραπεζικό σύστημα και προετοιμάζεται να στηρίξει πιο ενεργά τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της υγιούς ζήτησης για πιστώσεις.

Η εξομάλυνση των συνθηκών δίνει ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των εργασιών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία εξαμήνου 2013, η Τράπεζα πέτυχε θετική κερδοφορία, βασισμένη στα λειτουργικά αποτελέσματα για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2013 υπερκάλυψαν τις προβλέψεις, για πρώτη φορά, μετά από εννέα τρίμηνα, λόγω της βελτίωσης των εσόδων και της συνεχιζόμενης συγκράτησης του κόστους.

Όσον αφορά στον εξορθολογισμό του κόστους, η Εθνική έχει επιτύχει σωρευτική μείωση των εγχώριων λειτουργικών δαπανών κατά 23% την τελευταία τριετία. Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες θα σημειώσουν περαιτέρω πτώση από το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα της Εθνικής Τράπεζας είναι ότι το χαρτοφυλάκιό της άρχισε να παράγει λιγότερες νέες επισφάλειες από την υπόλοιπη αγορά, λόγω της συνθέσεώς του (στεγαστικά και εταιρικά), καθώς και λόγω της γεωγραφικής του διασποράς.

Η Τράπεζα παρακολουθεί επισταμένα τις επισφάλειες της, που σε περιβάλλον απομόχλευσης, όπως η παρούσα συγκυρία, καταγράφουν αυξητική –αλλά σαφώς ηπιότερη – πορεία. Τα πορίσματα της διαγνωστικής μελέτης τηςBlackRock πιστεύουμε ότι θα επικυρώσουν τις εκτιμήσεις μας.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, μετά τις ασφυκτικές συνθήκες που βίωσε ο τραπεζικός κλάδος, η κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιείται σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2013 λόγω: της αύξησης των καταθέσεων του Ομίλου κατά10% από το χαμηλό επίπεδο του Ιουνίου 2012, της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, λόγω των υφεσιακών συνθηκών και της συνεχιζόμενης πτώσης της ζήτησης, της μείωσης της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, που για τον Όμιλο αντιστοιχεί σε €5,4 δισ. από την αρχή του έτους και €9,2 δισ. σε ετήσια βάση, της παράλληλης μείωσης της έκθεσης στον ELA σε λιγότερο από €1δισ. τον Αύγουστο 2013, σε σύγκριση με €33 δισ. πριν από ένα χρόνο. Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς μειώνει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης, που επιβαρύνει τη λειτουργική κερδοφορία.

Οι παραπάνω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 90% στην εγχώρια αγορά, που σημαίνει ότι,μετά από αρκετά χρόνια, οι χορηγήσεις χρηματοδοτούνται πλήρως από τις καταθέσεις της Τράπεζας. Παράλληλα, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, το Core Tier I της Εθνικής Τράπεζας αποκαταστάθηκε στο 9,2%.

"Στο επόμενο διάστημα, η Τράπεζα στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο από το κατώτατο όριο του 9%, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή(ΕΒΑ). Το επόμενο βήμα –και δικός μας στόχος- είναι η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών να περάσει στην πραγματική οικονομία και,ιδιαίτερα, στους πιο παραγωγικούς και εξωστρεφείς της τομείς".

Ναυτιλιακός Κλάδος – Χρηματοδότηση και Προκλήσεις

Η Εθνική Τράπεζα κατέχει ισχυρή θέση στη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας, με αδιάλειπτη παρουσία εδώ και μισό αιώνα. Σήμερα, διαθέτει ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, ύψους €2 δισ. περίπου, καθώς και ισχυρό πελατολόγιο, που διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με την Τράπεζα και σημαντική καταθετική βάση. Η αμοιβαιότητα μεταξύ τους έχει θεμελιώσει την εποικοδομητική συνεργασία, τόσο από πλευράς Τράπεζας όσο και από πλευράς πελατών, καθώς και τη συνεχή στήριξη επενδυτικών σχεδίων στις δύσκολες αγορές με σωστούς όρους και προϋποθέσεις.

Η στήριξη του ελληνικού εφοπλισμού αποτελεί διαχρονικά στρατηγική μας επιλογή, για πολλούς λόγους: Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην ίδια την Τράπεζα και τους ανθρώπους της σε μια διεθνοποιημένη αγορά, συνεισφέρει θετικά στα αποτελέσματα της Τράπεζας, η ενίσχυση της ναυτιλίας δρα πολλαπλασιαστικά για την ελληνική οικονομία, δεδομένης της ικανότητάς της να δημιουργεί έσοδα και θέσεις εργασίας για ολόκληρο το ναυτιλιακόcluster. Τέλος, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει εξέχουσα θέση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εξυπηρετώντας τις θαλάσσιες μεταφορές.Επίσης, συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και αναδιάταξη της παγκόσμιας παραγωγής, καλύπτοντας ταυτόχρονα βασικές ανθρώπινες ανάγκες.

Η βιομηχανία της ναυτιλίας είναι μια εξωστρεφώς προσανατολισμένη οικονομική δραστηριότητα, με περιεχόμενο εθνικού αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η στήριξη, αν όχι η ενίσχυσή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ώστε η Ευρώπη να έχει αξιολογότατη παρουσία στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές. Η διασφάλιση του ρόλου της ελληνόκτητης ναυτιλίας,ως διεθνούς διαμετακομιστή αγαθών (cross trader), προϋποθέτει ότι οι ναυτιλιακές υπηρεσίες επιτελούνται σε απολύτως ανταγωνιστική βάση,εξαλείφοντας πρακτικές προτιμησιακού καθεστώτος και αθέμιτων διακρίσεων από το διεθνές εμπόριο.

Η ναυτιλία είναι κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, συνεπώς οι τράπεζες αποτελούν βασικό συντελεστή στην ανάπτυξή της. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μείωση των νέων δανείων, με τη συνολική έκθεση των τραπεζών –ελληνικών και ξένων- στην ελληνόκτητη ναυτιλία να ανέρχεται σε €50 δισ. εκ των οποίων τα €10 δισ. από ελληνικές τράπεζες και €40δισ. από τράπεζες ξένων –ευρωπαϊκών κυρίως- συμφερόντων.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο των νέων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας (Basel III)αυξάνει το κόστος κεφαλαίων, περιορίζοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις, ενώ μόνο οι μεγαλύτεροι και χρηματοοικονομικά εύρωστοι τραπεζικοί όμιλοι θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια. Ήδη, από την αρχή της παγκόσμιας κρίσης, η συνολική έκθεση των τραπεζών στην ελληνόκτητη ναυτιλία έχει μειωθεί κατά 10%. Παράλληλα, μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα μειώνουν σημαντικά την παρουσία τους, υλοποιώντας τη στρατηγικήdeleveraging και μείωσης των risk weighted assets.

Τέλος, ο κ. Τουρκολιάς τόνισε πως η πλειονότητα των απόψεων συγκλίνει ότι το 2014 είναι ορατή μια νέα πορεία για την ελληνική οικονομία. "Και δεν αναφέρομαι μόνο σε δείκτες για πρωτογενές πλεόνασμα ή περιορισμό της ύφεσης. Αναφέρομαι σε εκτιμήσεις ξένων και Ελλήνων επιχειρηματιών,αναφέρομαι σε αυτόν, τον κατά κάποιο τρόπο, δείκτη εμπιστοσύνης που εισπράττω και που συνοδεύεται με την αγωνία, λίγο πριν από το τέλος,λίγο πριν από τη συγκομιδή, μην καταστρέψουμε ό,τι με τόσο κόπο και κυρίως με θυσία πετύχαμε. Αισιοδοξώ ότι θα εξασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές τον ενάρετο κύκλο και όχι μόνο τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας",κατέληξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου