Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

O κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος στην «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.»,

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, κ. Δημήτρης Λακασάς, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 4246/11-09-2013 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρου Καράογλου, με τίτλο: «Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 457).Η θητεία του νέου προέδρου της Α.Ζ.Κ. Α.Ε. είναι τριετής και ξεκινά από τη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου