Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Γράφει ο Νίκος

«Πόσοι, άραγε, άνδρες άξιοι γεννώνται εις την Ελλάδα»;

«Όταν ένας πολιτικός γνωρίζει τι πρέπει να γίνη εις την χώραν του και δεν δύναται να το πραγματοποιήση, διότι του αρνούνται τας αναγκαίας προϋποθέσεις, οφείλει, αντί να συμβιβάζεται με την συνείδησίν του, να αποχωρή. Άλλως, η παραμονή του εις την ενεργόν πολιτικήν, όχι μόνον καθίσταται αμφιβόλου χρησιμότητος, αλλά είναι δυνατόν, εις ωρισμένας περιπτώσεις, να αποβαίνη και επιβλαβής…»

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου